Mateřská škola Bezuchov

Školička blízko
lesů a rybníčka

Mateřská škola Bezuchov se nachází v malé vesnici asi 13 km od okresního města Přerov na úpatí Hostýnských vrchů. Je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném a obklopeném zelení. V její blízkosti se nachází louky, lesy, rybník.

Budova Mateřské školy je jednopatrová a částečně podsklepená. Nachází se v ní třída, herna, ložnice, kuchyňka, šatna, umývárna s WC pro děti, WC pro zaměstnance, úklidová místnost, ředitelna a kotelna. Součástí je také zahrada a zahradní místnost.

Budova je po menší rekonstrukci. V roce 2005 byl zrekonstruován vchodový přístřešek, natřena fasáda a propojena místnost třídy a herny, po rekonstrukci je také elektroinstalace v roce 2013. V roce 2006 – 2007 byla ve dvou etapách vyměněna okna.

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i učitelky, topení a malování a dále se také provedla výměna radiátorů a plynového kotle za kondenzační. 

 • V roce 2012 byl vybudován zahradní altán.
 • V roce 2015 byla provedeno předláždění veškerých chodníků v areálu MŠ a bylo provedeno zateplení celé budovy
 • V roce 2019 byly opraveny podlahy v šatně, kuchyňce a jídelně.
 • V roce 2021 bylo na školní zahradě vybudováno nové hřiště  – venkovní učebny za pomocí dotací MŽP.
 • MŠ se neustále modernizuje a vybavuje.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Mateřská škola Bezuchov, okres Přerov, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. Termín zápisu / Дата та час запису: 6.6.2022 od 10:00 do 11:30hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Bezuchov, Bezuchov 57

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису: 

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

 У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; документ, що дає право представляти дитину;
 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)) довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Bezuchově dne/дата 6.5.2022                                                                                

 

 

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAVŘENÍ MŠ BEZUCHOV V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN 

14.3. – 18.3.2022:

14.3.-16.3.   

 (PONDĚLÍ -STŘEDA) KLASICKÝ PROVOZ

17.3.a 18.3.  

(ČTVRTEK, PÁTEK)             Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ MŠ UZAVŘENA

DŮLEŽITÉ INFORMCE PRO RODIČE

 • V šatnách platí pro dospělé dle nařízení vlády povinnost nosit respirátor !!!
 • Dítě se znaky infekce Covid – 19 – rýma, kašel, zvýšená teplota, červené oči –  nebude do MŠ přijato. Objeví – li se tyto příznaky dopoledne, rodiče budou neprodleně telefonicky vyzváni k vyzvednutí dítěte.
 • V budově se nachází pouze jedno smíšené oddělení.
 • Kapacita MŠ je 25 dětí.
 • MŠ je spádová i pro děti z okolních vesnic Hradčany, Šišma, Oprostovice.
 • MŠ je s celodenním provozem od 6:50 do 15:50 hod.

NEJ NAŠÍ MŠ:

 1. Rodinné prostředí s malým počtem dětí a žáků a klidnou atmosférou
 2. Často využívané venkovní učebny na zahradě MŠ
 3. Delší trasy procházek po okolí (lesy, louky, polní cesty…)

KDO SI HRAJE, UČÍ SE!

fotogalerie